marți, 16 noiembrie 2010

MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE (3)

Din primele scrieri în limba română, mai merită se reproduc un pasaj din Mitropolitul Varlaam (1580-1657) şi unul din Miron Costin (1633-1691), cât şi o ilustraţie la Erotocritul, o poveste de dragoste, traducere din limba greacă (1770-1780)


Mitropolitul Varlaam

„cînd petrace omul în fum, atunci-i lăcrămadză ochii şi de iuţimea fumului dorul ochii şi orbăsc; iar deacă iasă la văzduh curat şi la vreame cu senin, de se primblă pre lângă izvoară de ape curgătoare, atunce sîntu mai veseli ochii şi mai curaţi, şi sănătate dobândesc din văzduh curat. Aşea şi noi, fraţilor, deacă intăm în fumulpăcatelor lumiei aceştia, întru mâncări fără vreame şi în beţii, în lăcomia avuţiei aurului şi argintului satelor şi vecinilor, şi într-alte pohte de păcate, atunce şi nouă foarte lăcrămadză ochii sufletului nostru, şi de iuţimea acelui fum înşelătoriu durere şi orbire foarte cumplită rabdă ochii noştri…”

                                                     Autograf Mitropolitul Varlaam

Miron Costin

Puternicul Dumnezeu, cinstite şi iubite cetitoriule, să-ţi dăruiască, după aceste cumplite vremi anilor noştri, cîndva, şi mai slobode veacuri, întru care, pre lângă alte trebi, să aibi vreme şi cu cetitul cărţilor a face iscusită zăbavă, că nu iaste altă şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilorŞ
------------
Ceteşte cu bună sănătate şi primeşte această a noastră cu dragoste osteneală.
De toate fericii şi daruri de la Dumnezeu voitoriu.
Miron Costîn, care am fost logofăt mare în Moldova.

                                         Erotocritul- fragment din Lupta grecilor cu valahii


                                                       Imagine din prima sală a muzeului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu