sâmbătă, 24 august 2013

„BĂNIŞOR” - ANUARUL NR.10 AL ASOCIAŢIEI „FIII SATULUI BĂNIŞOR”


 
Este un număr de două ori jubiliar: odată pentru că este nr.10, a doua oară pentru că coincide cu aniversarea a 800 de ani de atestare documentară a satului. Ne-am străduit ca el să corespundă atât ca şi conţinut cât şi editorial acestor două evenimente.
A fost lansat, în Bănişor, pe 15 august, anul acesta, cu prilejul Zilei Satului şi a sărbătorii aniversării lui.
A apărut cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, a fost tipărit la Color Print Zalău, a primit numărul de cod ISSN 2344-1429 şi are  263 de pagini.
În preambulul anuarului se găsesc cuvintele de salut ale primarului comunei, dl. Ioan Gheorghe Pop, preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj, dl. Tiberiu Marc şi directorului Centrului de Cultură şi Artă Sălaj, Daniel Săuca. Urmează un „Cuvânt înainte” al redacţiei anuarului şi articolul „Bănişor 800 - file de istorie”  scris de Artemiu Vanca.
Urmează capitolele: Istorie, Înaintaşii noştri, Biserica, Şcoala, Administraţia locală, Folclor, Literatură şi arte plastice, Asociaţia „Fiii Satului Bănişor”. În aceste capitole sunt incluse cele mai reprezentative articole din numerele anterioare ale anuarului, scrise pe temele respective.
Istorie
 Se pot citi articole despre istoria geologică a satului, despre toporul de piatră datând din neolitic, descoperit pe teritoriul satului în anul 2005, despre cetăţile Crasna, Valcău şi Şimleu, de care a aparţinut Bănişorul, despre familiile Bathory, Banffy şi Rakoczi, care au deţinut proprietăţi în Bănişor, despre Căluda din sat, supranumită „Golgota Bănişoreană, despre harta satului de-a lungul timpului, despre asociaţiile sălăjene, despre participarea bănişorenilor la cele două războaie mondiale,  despre ocupaţia maghiară din perioada 1940-1944, despre perioada comunistă şi despre Revoluţia din 1989.
Înaintaşii noştri
În acest capitolul  sunt redate câteva biografii ale oamenilor de seamă ai satului.
Biserică
 S-a scris despre vechile biserici de lemn din sat, despre actuala biserică din piatră datând de la 1896,  despre cărţile vechi bisericeşti şi despre preoţii care au slujit la biserica din sat.
Şcoala
Sunt prezentate pagini din istoria şcolii din sat, o listă completă cu directorii şi cadrele didactice care s-au perindat la această şcoală şi două schiţe biografice, ale „doi dascăli de seamă ai Bănişorului”.
Administraţie locală
Se pot vedea câteva schiţe biografice  ale unor primari şi notari, o listă cu primarii şi secretarii Primăriei Bănişor, începând din 1949, câteva realizări ale primarului actual al comunei.
Folclor
Sunt redate strigături la joc şi la nuntă, doine populare, o versiune a „Fetei de Maior”, culese din sat, obiceiuri de peste an din Bănişor, despre  portul popular din sat şi despre Ansamblul Folcloric „Bănişorul”.
Literatură şi arte plastice
Pot fi citite poezii originale ale unor autori bănişoreni, eseuri şi informaţii despre lansările de carte şi cărţile scriitorilor bănişoreni, o schiţă biografică a sculptorului Doru Stoica şi despre proiectele sale de monumente dedicate satului.
Asociaţia „Fiii Satului Bănişor”
În acest capitol este prezentată o istorie a Asociaţiei, statutul Asociaţiei, aspecte de la întâlnirile fiilor satului din cei zece ani de existenţă a Asociaţiei, numerele anuarului cu pozele coperţilor şi cuprinsurile lor şi, în final, notele biografice ale colaboratorilor şi sponsorilor anuarului, însoţite de fotografiile lor.
Anuarul poate fi achiziţionat de la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Zalău, la preţul de 15 lei.
           Aspecte de la dezvelirea plăcii comemorative şi de la depunerea de coroane la Monumentul Eroilor din sat:
 
 
 


 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu