marți, 20 mai 2014

DECALOGUL BLAGA*


  1. Talentul e comparabil cu ceea ce reprezintă caratele în lumea metalelor preţioase….
  2. Talentul prezumă o matrice stilistică. De fapt, existenţa amândurora este o condiţie sine qua non a originalităţii…
  3. Nimeni, niciodată, nu poate realiza ceva cât de cât valoros fără pasiune. Nu interesează durata şi supliciul creaţiei. Nu numărul ciornelor, ci rezultatul contează.
  4. Mai mult decât oricine, poetul trebuie să-şi reprime narcisismul naiv. Fără a tăia din diamantul inspiraţiei, e necesar să şlefuiască fiecare vers. Aceasta este adevărata artă….
  5. Imaginile sau motivele poetice care se dovedesc incongruente unei elaborări se pot utiliza ca elemente într-o poetică nouă, dacă se pot integra spiritului acesteia ca o mătase ce face parte din acelaşi fir, din acelaşi caier.
  6. O condiţie apodiptică oricărei poezii majore este concentrarea maximă a mijloacelor verbale. În marea poezie, efectul artistic maxim se obţine cu un minim de mijloace.
  7. Una din cele mai nocive tentaţii pentru poeţi este autopastişa……
  8. Fiecare colţ de univers, fiecare aspect de viaţă, fiecare manifestare de specific naţional ascunde  nesfârşite izvoare de inspiraţie.
  9. Atunci când elaborarea nu dă satisfacţia realizării, nu trebuie să se persevereze excesiv, dar nici nu trebuie să se abandoneze ideea. În astfel de cazuri e bine  ca manuscrisul să fie pus la o parte, „lăsat să se coacă”…..E o adevărată artă să ştii să aştepţi, „să priveşi în sus de lângă scara răbdării”, să nu te precipiţi  în publicarea unei lucrări. Horaţiu în „Ars poetica” preconiza păstrarea unui manuscris  timp de nouă ani înainte de a-l publica…..
  10. Chiar dacă, după strădanii, ai convingerea reuşitei şi alţii, de asemenea, ţi-o recunosc, trebuie să tinzi mereu spre adâncimea creaţiei şi modernizarea uneltelor.
*Extras din cartea "Blaga inedit. Amintiri şi documente" de Bazil Gruia, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1974

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu