vineri, 7 aprilie 2017

CALEIDOSCOP NOSTALGIC. OAMENI ŞI ÎNTÂMPLĂRI*Volumul de faţă ne propune o incursiune într-un mozaic multicolor de trăiri personale. Prozatorul Artemiu Vanca dă viaţă lumii aducerilor-aminte şi a prezentului văzut cu ochii plini de înţelepciune, dar şi de curiozitate şi vioiciune tinerească, ai unui scriitor ajuns la vârsta senectuţii pe care încearcă să o conjure prin actul de creaţie.
Figuri memorabile, locuri impregnate de istorie, întâmplări cu pilde moralizatoare ce-i conturează structura personalităţii, pe toate le evocă Artemiu Vanca cu darul său de povestitor atestat de volumele anterioare.
În miniaturi pline de vervă, folosind un limbaj simplu, firesc, cu fraze scurte, concise, scriitorul ne aduce în faţa ochilor un tablou amplu şi veridic al Bucureştiului şi al satului Runcu. Schiţele îi trădează compasiunea faţă de aspectele tragice ale dislocărilor umane pre şi post decembriste, dar şi rigorismul în judecarea viciilor distrugătoare de valori umane.
Autorul nu recurge la înflorituri poetice, nu are descrieri ample de peisaj, nu insistă asupra trăsăturilor fizice ale personajelor decât în măsura în care acestea sunt pertinente scopului urmărit de acesta. Fauna umană ce-i populează schiţele este alcătuită mai degrabă din arhetipuri: bătrâni împuţinaţi de boală şi înspăimântaţi de spectrul morţii, tineri distruşi de patima băuturii, femei silite să se prostitueze sau victime ale violenţei domestice, cerşetori cu suflet mare, vânzători resemnaţi din Obor... O lume pestriţă cu care scriitorul încearcă şi reuşeşte să  intre în dialog, dând viaţă dramelor şi deznădejdii acesteia.
Volumul încântă prin marea varietate de tonalităţi. Fior nostalgic şi regrete tardive în povestiri precum Everybody huoo! sau Vasilică; umor picant în rememorarea stagiului militar (Armata veselă); autoironie (Am intrat în Uniunea Scriitorilor); suspans (Teroriştii, Zăpada). Şi nu în ultimul rând, o imaginaţie debordantă şi un animism de o reală prospeţime (Vrăbile, Totemul şi Cuminţenia Pământului, ciclul de povestiri fantastice).
Abundenţa de detalii cifrice şi de informaţii din diverse domenii,  care pot părea la prima vedere supărătoare, se explică în primul rând prin formaţia de inginer a prozatorului, dar şi dorinţei afirmate şi asumate de acesta de a conferi volumului şi o valoare monografică şi informativă.
În povestirea Cenaclul, Artemiu Vanca  se confesează: nu poate scrie "păsăreşte" pentru a fi citit şi apreciat doar de criticii "calofili". Este ferm convins că povestirile sale îşi au cititorii lor, şi nu greşeşte.
Timid prin  excelenţă, Artemiu Vanca afirmă undeva: "Scriu, oricum, mai uşor decât povestesc". Iar prozele sale, măiestrit închegate, fac dovada talentului său narativ şi a ambiţiei de a nu conteni să se povestească şi să ne povestească scriind.

Alexandra Vişan

*Articolul postat este prfeţa cărţii, apărută în 2017 la Editura Caiete Silvane din Zalău şi lansată, tot la Zalău, în ziua de 24.03.2017, cu prilejul Zilelor Caiete Silvane.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu