joi, 13 aprilie 2017

JURNAL DE ENERGETICIAN. ROVINARI 1982, 1983*

PREFAŢĂÎnainte de Revoluţie, sectorul energetic din ţara noastră a fost unul din zonele fierbinţi ale economiei socialiste. El n-a reuşit să ţină pasul cu dezvoltarea megalomană a industriei, existând tot timpul un deficit de energie electrică care a obligat la sacrificii industria, dar  mai ales populaţia. Presiunea asupra celor care am lucrat în acest sector a fost uriaşă! Eram taxaţi pentru fiecare MW lipsă.
Deficitul de care vorbeam mai sus nu se datora  puterii electrice insuficientă instalată în ţară, ci funcţionări defectuoase a centralelor electrice, mai ales ale celor cu utilaje româneşti, iar dintre ele, în primul rând ale celor pe cărbune.
 După cum se ştie, Ceauşescu a avut ambiţia să facă totul în ţară, începând de la acul de cusut şi până la avioane şi reactoare nucleare. În domeniul energetic s-a ambiţionat să facă cazane şi turbine mari. S-a trecut, peste noapte, de la cazanul de 50 t/h la cazanul de 1035 t/h şi de la turbina de 12 MW la turbina de 330 MW, ambiţionându-ne să fabricăm şi toate instalaţiile auxiliare mecanice, electrice şi de automatizări. N-a ieşit ceva bun, ceva care să corespundă exigenţelor producţiei de energie electrică. Calitatea lor necorespunzătoare şi-a pus pecetea pe comportarea în exploatare a centralelor dotate cu astfel de echipamente.
 În plus, centralele termoelectrice pe cărbune s-au amplasat, cum era normal, în zonele de unde se extrăgea acesta. Aşa se face că Oltenia, o regiune înapoiată din punct de vedere industrial şi fără o tradiţie muncitorească, s-a trezit cu cele mai mari centrale electrice din ţară, amplasate la Işalniţa, Rovinari şi Turceni. Ţăranii din zonă au devenit, peste noapte, energeticieni! Calificarea lor nesatisfăcătoare şi lipsa lor de experienţă a fost a doua cauză a funcţionării proaste a acestor centrale.
Lignitul, cărbunele care este ars în cazanele termocentralelor din Oltenia,  provine, aşa cum se ştie,  din exploatările la suprafaţă din judeţul Gorj.  Nici minerii de aici nu erau străluciţi la vremea aceea şi  nici condiţiile în care lucrau ei nu erau extraordinare. Calitatea cărbunelui sub cea din proiect şi livrările insuficiente de cărbune, au fost a treia cauză a funcţionării necorespunzătoare a centralelor.
A existat şi o a patra cauză, generală în România, în anii comunismului. Ea se referă la condiţiile trai şi muncă care ne erau asigurate atunci şi la politizarea excesivă a vieţii noastre.  Industrializarea exagerată a ţării, în loc să ducă la îmbogăţirea ei şi creşterea nivelului nostru de trai, a dus la sărăcirea ei, iar nivelul nostru de trai a scăzut aproape de limita suportabilului. Trăiam pe întuneric, iar pe piaţă nu se găseau alimente. Oamenii erau foarte nemulţumiţi. La radio, televizor, şi până şi la fiarele de călcat pe care le băgam în priză spuneau mucaliţii, auzeam toată ziua cuvântările lui Ceauşeşcu. Salariile erau mici, iar muncitorii câştigau mai bine decât inginerii. În aceste condiţii, forma de protest era chiulul. Oamenii se conduceau după principiul: „Ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că muncim!”
În zadar stăteau pe capul nostru, zi de zi în centrală, activişti de partid de la CC-PCR,  directori  de la centrala industrială şi  miniştri adjuncţi. Prezenţa lor, în majoritatea cazurilor, era una formală şi efectul ei era că ne distrăgeau, pe conducătorii centralei,  de la obligaţiile de serviciu. Ne obişnuisem atât de mult să-i avem printre noi încât nici nu ne mai sinchiseam de prezenţa lor. Destul de frecvente erau  şi vizitele  miniştrilor plini, a viceprim-miniştrilor ţi chiar a prim-miniştrilor. Nu veneau de plăcere. Veneau mânaţi de la spate de şeful cel mare sau de frica lui. Veneau înnebuniţi de criza energetică care cuprinsese ţara, de situaţia Sistemului Energetic Naţional aflat la marginea prăpastiei. Cine şi-ar fi închipuit vreodată că o să ajungem funcţionăm în sistem cu frecvenţa catastrofală  de aproape 48 Hz?!
După Revoluţie, situaţia funcţionării centralei Rovinari s-a schimbat în mod radical în bine. De ce? Pentru că s-au eliminat cauzele care  au provocat, în trecut, funcţionarea foarte proastă a ei. Să le luăm pe rând:
-   În primul rând au fost retehnologizate instalaţiile. S-au înlăturat punctele slabe, înlocuindu-se unele produse româneşti de proastă calitate, cu altele de  calitate corespunzătoare provenite din import, ridicându-se foarte mult gradul de disponibilitate al utilajelor. De exemplu:  înlocuirea instalaţiilor de automatizare şi punerea la punct a reglajelor automate ale cazanului, au înlăturat aproape complet spargerile de ţevi la cazane,  principala cauză de indisponibilitate a lor de până atunci.
-   Timpul şi mai bunele condiţii pentru instruirea lui şi-a pus pecetea pe calificarea şi experienţa personalului
-   Extracţia cărbunelui s-a îmbunătăţit considerabil ca urmare a  retehnologizării şi a carierelor.  Crearea Complexului Energetic Oltenia, i-a implicat şi interesat direct pe mineri în producţia energiei electrice a termocentralelor.
-   S-a îmbunătăţit nivelul de trai, s-a micşorat ingerinţa factorului politic.
-   A dispărut presiunea deficitului în sistem de energie electrică, ceea ce i-a permis centralei să-şi pună la punct şi să-şi retehnologizeze instalaţiile.
Eu am lucrat în toate cele trei termocentrale. În anii 1982 şi 1983, la Rovinari, şi în 1986, la Turceni, am ţinut câte un jurnal zilnic. L-am reprodus în cele ce urmează pe cel de la Rovinari, convins că pun la dispoziţia celor interesaţi un document interesant despre cum funcţiona centrala în anii aceia,  şi despre cum se lucra şi se trăia atunci. L-am transcris cu doar câteva corecturi de gramatică excluzând  notaţiile cu caracter familial sau strict personal.  Două versiuni complete, una  digitală şi una  olografă,  pot fi puse însă la dispoziţia celor autorizaţi să se convingă de autenticitatea transcrierii jurnalului olograf şi, implicit, să intre în intimităţile autorului.
Cu siguranţă a existat un grad de subiectivitate în ceea ce am relatat, mai ales atunci când m-am referit la anumite persoane. Dacă am greşit, şi mi se va demonstra asta, îmi voi cere scuze. Accept că nici eu nu am fost o persoană cu care s-a lucrat totdeauna uşor. Ceea ce pot afirma cu toată tăria despre mine, este că m-am străduit totdeauna, din răsputeri, să mă achit de sarcinile ce-mi reveneau şi am făcut-o, de fiecare dată,  până când   am ajuns la limita rezistenţei mele fizice şi nervoase. Când am ajuns în acest punct, mi-am dat de fiecare dată  demisia, indiferent pe ce funcţie eram. Nu m-am cramponat de funcţiile de conducere. Unii dintre cei care au făcut-o şi au pus la inimă ceea ce se întâmpla în centrală au sfârşit prematur.
Autorul


*Cartea de faţă -  100 de pagini, format A5 - a fost scoasă prin copiere, într-un tiraj de numai restrâns de exemplare. Nu are ISBN. Este destinată familiei mele, colaboratorilor apropiaţi şi Termocentralei Rovinari, care o va primi şi pe suport electronic, cu libertatea să o tipărească, dacă doreşte , în tirajul pe care-l va considera necesar.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu