duminică, 14 noiembrie 2010

MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE (2)

Muzeul este organizat pe următoarele secţiuni:
  • Literatură medievală
  • Literatură premodernă
  • Literatură romantică
  • Literatură post-romantică
  • Literatură interbelică
  • Literatură de avangardă
  • Literatură postbelică
  • Literatură contemporană
Muzeul dispune de un sistem de prezentare computreizat. Pe un monitor mare sunt prezentate caracteristicile fiecărei secţiuni, lista scriitorilor incluşi în ea şi detalii despre viaţa şi opera lor. Există şi înregistrări audio şi vidio cu şi despre scriitori..
În secţiunea de literatură medievală sunt prezentate primele scriei şi tipărituri în limba română şi primii noştri scritori.
Redau, pentru frumuseţea limbajului în care a fost scris, un pasaj din Letopiseţul Ţării Moldovei al lui Grigore Ureche (1590-1647) şi o ilustraţie  din Alixandria

„Fost-au acestu Ştefan vodă om nu mare de stătu, mânios şi de
grabu vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe ori la ospeţe
omoraea fără judeţu. Amintrilea era om întreg la fire, neleneşu,
şi lucrul său îl ştiia a-l acopieri şi unde nu gândiiai, acolo îl aflai.
La lucruri de războaie meşter, unde era nevoie însuşi se vârâia,
ca văzîndu-l ai săi, să nu să îndărăpteze şi pentru aceia raru
război de nu biruia. Şi unde-l biruia alţii, nu pierdea nădejdea,
ca ştiindu-să căzut jos, să rădica deasupra biruitorilor. Mai apoi,
după moartea lui şi ficiorul său. Bogdan vodă, urma lui luasă, de
lucruri vitejeşti, cum să tâmplă din pom bun, roadă bună iese.
Iară pre Ştefan vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere ^
în mănăstire în Putna care, era zidită de dânsul Atâta jale era,
de plângea toţi ca după un părinte al său, ca cunoştiia toţi că s-
au scăpatu de mult bine şi de multă aparatură. Ce după moartea
lui, pînă astăzi îi zicu sveti Ştefan vodă, nu pentru sufletu, ce este
în mâna lui Dumnezeu, că el încă au fostu om cu păcate, ci
pentru lucrurile lui cele vitejeşti, carile niminea din domni, nici
mai nainte, nici dupa aceia l-au ajunsu. Fost-au mai nainte de
moartea lui Ştefan vodă într-acelaşi anu iarna grea si geroasă,
câtu n-au fostu aşa nici odinioară, şi decii preste vara au fostu
ploi grele şipovoaie de ape şi multă înecare de apă s-au făcut. Au
domnitu Ştefan vodă 47 de ani şi 2 luni şi trei săptămâni şi au
făcut 44 de mănăstiri şi însuşi tiitoriu preste." /


                                                             Autograf Grigore Ureche

                                                     Alixandria - Lupta cu furnicile uriaşe
                                                                                    
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu