sâmbătă, 24 martie 2012

POPAS DUHOVNICESC (19)

Buna Vestire


            În fiecare zi primim vești, bune sau rele, toate agențiile de presă se străduiesc să pună la îndemâna noastră, cele mai proaspete știri sau informații apărute în viața cotidiană. Aceste știri, pot influiența pozitiv sau negativ la un moment dat viața noastră, dar vestea pe care o sărbătorim noi creștinii în fiecare an pe 25 martie, e o veste bună, universală, valabilă pentru întreaga lume, e o veste aducătoare de bucurie sufletească și plină de speranță. Mesajul Bunei Vestiri e acela că Dumnezeu Își întoarce fața Sa către lume, nu mai suportă să-și vadă creația, pe  iubiții Săi copii, ca  robi păcatului și ai morții. Dumnezeu nu S-a dezis niciodată de om și nu i-a părut rău nicio clipă că l-a creat, l-a lăsat însă doar pentru o vreme rob suferinței păcatului și morții, ca să conștientizeze ceea ce a pierdut și să-și dorească izbăvirea.
            Promisiunea unei răscumpărări, Dumnezeu a făcut-o chiar de la început, în Rai, în momentul în care omul căzuse în păcat, atunci i-a spus diavolului:”Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul". (Facere 3:15) Dumnezeu a hotărât atunci, căci dacă prin femeie a venit păcatul în lume, tot prin femeie (prin sămânța ei) va veni și răscumpărarea. Așadar, într-o lume din ce în ce mai confuză (mă refer aici la poporul evreu care nu mai știa ce așteaptă, un Mesia sau un Eliberator politic), Dumnezeu îl trimite pe îngerul Gavriil, la o fecioară din Nazaretul Galileii logodită după legea vremii cu un om vârstnic, dar drept și temător de Dumnezeu. Întâlnirea dintre Fecioara Maria și îngerul Gavriil constituie de fapt miezul acestei sărbători. Vestea bună, nu a fost neapărat aceea că Dumnezeu S-a hotărât (în sfârșit) să vină în lume prin întruparea Fiului Său, ci vestea bună ne-o dă Fecioara Maria în momentul în care acceptă planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că, Dumnezeu nu l-a trimis pe îngerul Gavriil cu o înștiințare, ca și cum totul ar fi fost deja hotărât, ci l-a trimis cu o propunere. Nici de data aceasta Dumnezeu nu trece peste libertatea umană. Omenirea a stat pentru câteva momente cu sufletul la gură, căci Fecioara Maria putea să refuze foarte ușor planul lui Dumnezeu. A stat Fecioara o clipă pe gânduri și în modestia ei nu s-a gândit la cinstea și încrederea pe care i-o arată Dumnezeu, ci s-a gândit la fecioria și puritatea relației  dintre ea și Iosif. Acest om o luase de la templu la 15 ani pentru că i-a fost încredințată ca el să-i fie protector în societate, iar logodna lor era mai mult formală, s-a gândit la discreditarea publică atât a ei cât și a copilului pe care îl va naște s-a gândit la legământul fecioriei pe care îl făcuse înaintea lui Dumnezeu în templu și de aceea oarecum nevinovat întreabă: ”Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” (Luca 1:34) ”Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema,” acestea sunt cuvintele prin care îngerul Gavriil îi descoperă Mariei că întruparea Domnului nu-i afectează starea de feciorie. Grele cuvinte. Greu de înțeles pentru mintea omenească, cum se poate ca Dumnezeu Cel necuprins să intre în pântecele unei fecioare, de fapt aici logica se blochează, nimic nu mai corespunde cu firescul, cu realitatea, totul pare o utopie și de aceea îngerul intervine aducând un exemplu la fel de ilogic pentru mintea noastră spunând:”Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. ”(Luca 1:36) După această simplă explicație, atunci când a înțeles cu adevărat că aici e lucrarea lui Dumnezeu, Fecioara Maria nu mai cere nici timp de gândire, nici semn ca Zaharia, ci umilă se lasă în voia Creatorului:”Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1:38)
            Dacă un sportiv într-o competiție mondială, este urmărit de o țară întreagă ce trăiește la intensitate maximă reprezentația acestuia, pentru că este în joc reputația acelei țări, în cazul de față Buna Vestire a fost momentul când întreaga umanitate a așteptat cu emoție acel ”fie” al Fecioarei Maria. Prin acordul ei, în acel moment se produce întruparea, Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Fecioarei care mai apoi va deveni Fiul Omului.
                                                                          Pr. Augustin Câmpean   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu